Menu Sluiten

Finance

Inzicht krijgen en koers bepalen

Netwerk

Bij Consultancy Factory beschikken we over een uitgebreid netwerk van experts zoals accountants, juristen, notarissen en bankiers.Ook hebben wij geruime tijd ervaring met het doorlichten van uw financiën om deze te optimaliseren. Graag brengen wij uw financiën op orde en houden voor u de vinger aan de pols. U bepaalt hoe vaak en hoe u geïnformeerd wordt. Wij wachten echter niet af en gaan pro-actief met u in overleg wanneer hiertoe aanleiding is.

Financiële herstructurering

Uw bedrijf in financieel zwaar weer? Consultancy Factory heeft een schat aan ervaring met het doorlichten van uw financiën om deze vervolgens te optimaliseren. Wij voeren voor u de gesprekken met uw bank en zorgen voor een gedegen onderbouwing van uw financieringsvraagstukken. Een gezonde organisatie begint bij u zelf.

Aangezien Data steeds meer en beter voor handen is hebben bedrijven & organisaties steeds meer kennis tot hun beschikking en kunnen hierdoor sturen op de beste resultaten. Geen analyses achteraf maar toekomstgericht bezig zijn.

Vaak wordt (financiële) data nog vooral gebruikt om achteraf zaken te verklaren, te analyseren. Daarmee is kennis een vertragende factor, terwijl het juist de katalysator van uw bedrijfssucces zou kunnen zijn. U kunt een voorsprong op de concurrentie behalen door data gedreven werkzaam te zijn. Bedrijven en organisaties behalen hierdoor voordelen op de concurrentie door de business-, financiële, externe en niet-financiële data te combineren en in real-time te gebruiken. De basis hiervan ligt in advanced analytics, waarbij technologieën als kunstmatige intelligentie en machinelearning worden gebruikt om de organisatie versterken. 

Veel bedrijven en organisaties gebruiken data om achteraf gebeurtenissen te verklaren en herstelmaatregelen te treffen. Vaak te laat en onherstelbaar. Om écht innovatief te zijn en een voorsprong te nemen op de concurrentie moet de omslag gemaakt worden van reactief naar proactief werken: de overstap naar een data gedreven organisatie.

Deze omslag moet geleid worden vanuit een centraal punt in de organisatie. De CFO is hierin de meest logische kartrekker. Het verschaffen van bruikbare informatie en analyses is immers onderdeel van het DNA van uw afdeling. U wordt een waardevolle businesspartner als het technologie inzet om aan wet- en regelgeving te voldoen, performance management te stimuleren en geavanceerde data gedreven analyses te leveren.

De volgende stap richting een data gedreven organisatie is de integratie van advanced analytics en performance management. Op die manier kunt u de business voorzien van toekomstgerichte inzichten op basis waarvan zij duurzame businesswaarde kunnen creëren. 

Het succes hiervan hangt af van twee factoren: IT en mensen. Aan de IT-kant is de juiste kennis en software nodig om deze transitie te ondersteunen. Daarnaast moeten medewerkers genoeg kennis en skills hebben om de data te kunnen verwerken en om te zetten in bruikbare inzichten. Hiervoor heeft u collega’s nodig met sterke analytische en data(management)vaardigheden.

Dit laatste levert ook meteen de belangrijkste uitdaging: de beschikbaarheid van mensen. Om innovatieprojecten te laten slagen, moeten medewerkers hier tijd voor hebben. Maar vaak is het zo dat zij niet worden vrijgesteld van dagelijkse taken, en dus niet gericht aan het project kunnen werken. Ook data kan een hindernis vormen op de weg naar een data gedreven organisatie. Zorg er daarom voor dat de data van goede kwaliteit is, datadefinities eenduidig zijn en het eigenaarschap is vastgelegd.

Om deze uitdagingen aan te gaan, moeten we erkennen dat innovatiebarrières niet langer technisch van aard zijn, maar vooral sociaal en cultureel. De techniek is er. Het zijn de mensen die zich van nature verzetten tegen verandering. Dit vraagt om een holistische, organisatie brede aanpak. Zodat operationele en financiële perspectieven samenkomen in herkenbaar en eenduidig performance management in een data gedreven organisatie.